Přerušení provozu MŠ.

Č.j.:  12 /2020                                                                                          V Hluboši, dne 17 .3. 2020 Věc: Přerušení provozu Mateřské školy Hluboš         Z rozhodnutí zřizovatele – Obce Hluboš je přerušen provoz Mateřské školy Hluboš z důvodu pandemie koronaviru od 18. 3. 2020 do odvolání.      V případě požadavku o