Provoz ZŠ a MŠ Hluboš od 12.4.2021
Od pondělí 12. 4. 2021 je obnovena prezenční výuka v Základní škole Hluboš dle normálního, původního rozvrhu. V plném rozsahu bude také provoz školní jídelny a školní družiny. Provoz Mateřské školy Hluboš je z rozhodnutí Ministerstva školství ČR v omezeném rozsahu –  pouze pro všechny předškoláky a dále děti zaměstnanců tzv. kritické infrastruktury. Žáci a děti se však musí 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) testovat antigenními testy, zda nejsou nakaženi covidem. Dále musí být dodržována další protiepidemická opatření – roušky (v MŠ děti bez roušek), rozestupy, minimalizace setkávání žáků z různých skupin, větrání, dezinfekce,…
Organizace testování v ZŠ:
 • – Testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • – Žáci přijdou do školy v době od 7:00 do 7:15 hodin
 • – Žáci přijdou zadním vchodem přes zahradu školy ( oblečeni, nepřezuti ) do prostoru školní tělocvičny
 • – V tělocvičně si provedou test samoodběrem v přítomnosti zaměstnance školy, posadí se a počkají (za přítomnosti zaměstnance školy) na  výsledek testu – asi 15 minut
 • – Po negativním výsledku budou žáci – na pokyn zaměstnance školy – odcházet do šatny a pak do školní družiny, případně do třídy
 • – V případě pozitivního výsledku testu zůstane žák v tělocvičně, škola informuje zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne a půjde s ním individuálně na PCR test
 • – Při testu žáka může ( zejména u žáků 1.třídy ) asistovat zákonný zástupce žáka, v tom případě se provede test hned za vchodem, avšak do budovy školy (ani tělocvičny) už s žákem zákonný zástupce nepůjde
 • – Testování žáků je povinné, bez testu nemůžeme žáka pustit na vyučování
 • – Výjimku mají ti žáci (děti), kteří doloží lékařské potvrzení o prodělání nemoci covid v posledních 3 měsících
 • – Žák, který nebude přítomen ve škole při společném testování se otestuje individuálně při příchodu do školy za přítomnosti zaměstnance školy
Organizace testování v MŠ:
 • – Testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu dítěte do MŠ
 • – Testování bude probíhat ve vstupním prostoru školy (mezi vchodovými dveřmi a bílými dveřmi) za přítomnosti zaměstnance školy
 • – Test dětí bude provádět zákonný zástupce dítěte, který pak s dítětem počká asi 15 minut na výsledek testu. Teprve pak může dítě odejít do prostoru MŠ
 • – V případě pozitivního výsledku testu odchází dítě v přítomnosti zákonného zástupce, který s ním půjde individuálně na PCR test
 • – Testování dětí je povinné, bez testu nemůžeme děti pustit do MŠ
 • – Výjimku mají děti, které doloží lékařské potvrzení o prodělání nemoci covid v posledních 3 měsících
 • – dítě které nebude přítomno při společném testování v pondělí a ve čtvrtek se otestuje individuálně při příchodu do MŠ
Mgr. Jiří Schmidt
          ředitel ZŠ a MŠ Hluboš

Další informace naleznete na stránkách vytvořených Ministerstvem školství

www.testovani.edu.cz

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

 

 

Informace k provozu ZŠ a MŠ Hluboš od 12.4.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *