Sdělení ZŠ Hluboš

VÁŽENÍ RODIČE ŽÁKŮ PRVNÍ TŘÍDY (sloučený 1., 2. a 3. ročník),

vzhledem ke skutečnosti, že Vaše dítě bylo dne 14.10.2021 přítomno v Základní škole Hluboš, Hluboš 116, 262 22 Hluboš, IČ: 75030012, kde přišlo do blízkého kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, v rámci provozu první třídy (sloučený 1., 2. a 3. ročník), se na něj vztahuje karanténa. Dle platných pravidel bude trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 28.10.2021 včetně.
V případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění Covid-19 a od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 180 dnů nebo již dostalo dvě dávky očkování proti nemoci Covid-19, od druhé dávky uplynulo minimálně 14 dnů a nevykazuje klinické příznaky onemocnění, karanténní opatření ani povinnost absolvovat test se na něho nevztahují. V případě výskytu klinických příznaků nemoci covid-19 je nutné PCR test provést.
Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění
COVID-19, je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
Je Vaší povinností dítě nechat otestovat jedním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou (tedy nejdříve 19.10.2021), nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději 24.10.2021.
Do školského zařízení může Vaše dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku testu a uplynutí čtrnáctidenní karantény, tedy po 28.10.2021, za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19 a pokud nebude vzdělávací zařízení uzavřeno celé.

Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Na test je třeba se předem registrovat dle požadavků konkrétního odběrového místa.

V SMS zprávě ze systému chytré karantény obdržíte potřebné kódy a informace k dalšímu postupu (včetně vystavení žádanky k PCR odběru). Žádanku může vystavit také ošetřující lékař Vašeho dítěte.

V případě pozitivního výsledku testu, bude dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti. Do školního kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujte o tom prosím ihned vedení školy a také mne na e-mailovou adresu (hdm_pb@khsstc.cz).

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od prodělání onemocnění neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do školy nadále docházet (není-li z důvodu karantény zařízení celé uzavřené). Pokud tuto skutečnost vedení školy nezaznamenalo, např. v případě prodělání onemocnění v době prázdnin a podobně, bude nutné na tuto skutečnost vedení školy upozornit a doložit doklad.

Děkuji. V případě nejasností mne prosím kontaktujte.

Daniela Novotná, DiS.
referent oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Příbram a Beroun
tel. 318622055
hdm_pb@khsstc.cz

V Příbrami 19.10.2021

Informace pro rodiče žáků ZŠ I.třídy (1.,2.,3. ročníku)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *