ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUBOŠ

Mgr. Eva Drmlová

 

UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Eva Drmlová – ředitelka školy

Mgr. Marie Tetourová – zástupce řed. školy, (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Vladimír Král (třídní učitelka II. třídy)

Ing. Bohdana Mrvíková

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Langová

Soňa Abrahamová

 

ASISTENTKA PEDAGOGA  ZŠ  

Soňa Abrahámová

Kristýna Kvasničková

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

Ilona Nováková, DiS, zástupce ředitele pro MŠ

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jitka Bardoňová

Diana Mazánková Missová

Barbora Bardová

 

ASISTENTKA PEDAGOGA  MŠ 

Eva Fillová

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ilona Nováková, DiS

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Blanka Mašková

Ivana Vrátníková

Jiřina Fiřtová

Zdeňka Peřinová