ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUBOŠ

Mgr. Eva Drmlová

 

UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Marie Tetourová (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Eva Drmlová (třídní učitel II. třídy)

Mgr. Eva Šimáčková

Ing. Bohdana Mrvíková

Jana Baštářová

Iveta Langová

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Langová

Soňa Abrahamová

Mgr. Eva Šimáčková

Mgr. Marie Tetourová

 

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

Ilona Nováková, Dis

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jitka Bardoňová

Jana Baštářová

Pavla Bűrgerová

 

CHŮVA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žofia Jakoubková

Kateřina Malastová

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ilona Nováková, Dis

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Daniela Benešová

Jana Klasnová

Lenka Hasmanová

Zdenka Vošická