ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUBOŠ

Mgr. Jiří Schmidt

 

UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Marie Tetourová (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Jiří Schmidt (třídní učitel II. třídy)

Mgr. Eva Šimáčková

Ing. Bohdana Mrvíková

Mgr. Kristýna Slámová (rodičovská dovolená)

Jana Baštářová

Iveta Langová

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Langová

Soňa Abrahamová

Mgr. Eva Šimáčková

Mgr. Marie Tetourová

 

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

Ilona Nováková, Dis

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jitka Bardoňová

Jana Baštářová

Pavla Bűrgerová

Mgr. Kristýna Slámová

 

CHŮVA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žofia Jakoubková

Kateřina Malastová

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ilona Nováková, Dis

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Daniela Benešová

Petra Třesohlavá

Lenka Hasmanová

Zdenka Vošická

Jiřina Fiřtová