ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUBOŠ

Mgr. Eva Drmlová

 

UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Eva Drmlová – ředitelka školy

Mgr. Marie Tetourová – zástupce řed. školy, (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Kateřina Míková (třídní učitelka II. třídy)

Ing. Bohdana Mrvíková

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Langová

Soňa Abrahamová

 

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

Ilona Nováková, DiS, zástupce ředitele pro MŠ

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jitka Bardoňová

Diana Missová

Lenka Havelková

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ilona Nováková, DiS

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Daniela Benešová

Jana Klasnová

Zdenka Vošická

Jiřina Fiřtová