ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HLUBOŠ

Mgr. Jiří Schmidt

 

UČITELÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Mgr. Marie Tetourová (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Jiří Schmidt (třídní učitel II. třídy)

Mgr. Kristýna Slámová

Mgr. Zdenka Pecharová

 

EXTERNÍ UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA

Ing. Bohdana Mrvíková

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Langová

 

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

Ilona Nováková, Dis

 

UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jitka Bardoňová

Jana Baštářová

Michaela Manychová

 

CHŮVA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pavla Bűrgerová

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ilona Nováková, Dis

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Daniela Benešová

Petra Třesohlavá

Lenka Hasmanová

Zdenka Vošická