ZŠ a MŠ Hluboš vyhlašuje poptávkové řízení na opravu hromosvodu budovy ZŠ a MŠ Hluboš.

Požadované práce:

– zakopání zemnící desky a propojení s patřičným svodem
– u každého svodu zatlouct zemnící tyče(2 ks)
– kolem objektu provést výkop a uložit do něj zemnící pásek a ten propojit s jednotlivými svody.
V nabídce uveďte: celkovou cenu za realizaci, termín a dobu provedení
Nabídky zašlete na e-mailovou adresu: mshlubos@seznam.cz do 28.února 2020
V Hluboši dne 6.2.2020