Zápis 2022

Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. proběhne ve třídách ZŠ Hluboš dne 5.4.20022 od 14 do 17 hodin zápis do 1. třídy žáků narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016 včetně dětí s odloženou školní docházkou. Je nutné předložit OBČANSKÝ PRŮKAZ a RODNÝ LIST dítěte!