Základní škola Hluboš je školou malotřídního typu s kapacitou 60 žáků. Žáci jsou vzděláváni dle Školního vzdělávacího programu „Školou k životu“. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím různých projektů (např. Ovoce do škol, Mléko do škol). Rozvíjíme jejich zájem o tradice (např. masopust, vánoční zpívání koled, velikonoční tradice), vedeme je k úctě a lásce k přírodě (pobyt a výuka v přírodě a na školní zahradě, výlety s ekotematikou a současně se inspirujeme moderními trendy práce na počítačích, interaktivní tabuli a v současné době zavádění čteček knih do výuky.

Výuka 1. až 5. ročníku probíhá ve dvou třídách, s maximálním počtem 15 žáků v jedné třídě. Žáci jsou vedeni nejen ke vzájemné spolupráci napříč ročníky, ale i k jejich vlastní samostatnosti. Budova školy je umístěna v klidné části obce Hluboš. Výhodou je rozsáhlá školní zahrada s herními prvky. Naši školu navštěvují  žáci z obcí Hluboš, Kardavec, Bratkovice, Dominikální Paseky a dalších.

Pro školu je významná vzájemná spolupráce s mateřskou školou, pořádáme společně výlety, akce, vzájemné návštěvy žáků ve výuce, a proto přechod žáka mateřské školy do prvního ročníku základní školy je přirozenější, citlivější a méně náročný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *