V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (šk. zákon) a vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání dojde k přerušení provozu Mateřské školy Hluboš z provozních a ekonomických důvodů v měsících červenci a srpnu roku 2022 době hlavních prázdnin, a to v době od 11. 7. 2022 do 31.8.2022.

Přerušení provozu oddělení MŠ o hlavních prázdninách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *